Casa Corpului Didactic, cu sediul în Tulcea, str. Alunișului nr. 7, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de profesor-metodist, funcție didactică cu studii superioare, 1 normă, pe perioadă nedeterminată, în baza Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor de profesor-metodist vacante de la casa corpului didactic – Anexă la Regulamentul de organizare și funcționare a casei corpului didactic, aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr. 5554/07.10.2011 și Hotărârii nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Anunț concurs 1 post profesor-metodist

Anexa 1_Cerere de înscriere concurs
Anexa 2_Acord prelucrare date personale
Anexa 3_Declaratie autenticitate documente