Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat, joi, 14 decembrie 2023, întâlnirea online de lucru cu bibliotecarii și responsabilii CDI din unitățile de învățământ din județul Tulcea, cu tema ”Bune practici în cadrul bibliotecilor/CDI-urilor din anul școlar 2022-2023, perspective pentru activitatea anului școlar curent”. Agenda a cuprins o retrospectivă a atelierelor desfășurate în anul școlar precedent și organizarea activității pentru anul școlar în curs.

Întâlnirea a fost coordonată de Casa Corpului Didactic Tulcea, reprezentată de profesor Gabriela Nichifor în calitate de director și profesorul metodist cu atribuții de bibliotecar Cristina-Sinduța Cherciu. La activitate a participat și profesor Sorina Mangu, inspector școlar pentru limba și literatura română.