În perioada 16 noiembrie 2023 – 08 decembrie 2023, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare continuă „Noi abordări ale curriculumului pentru învățământul primar”, avizat de Ministerul Educației, cu durata de 16 ore. Grupa a fost constituită din 25 de cadre didactice din învățământul preuniversitar, nivel primar, debutanți și suplinitori necalificați.

Activitatea de formare a fost organizată pe platforma elearning https://ccdtl.reteauaedu.ro/ și a răspuns nevoii de formare a învățătorilor privind problemele actuale legate de curriculum și formarea competențelor cheie, construcția curriculumului în viziune interdisciplinară, managementul clasei, manualul digital și evaluarea – proces integrat în activitatea de predare – învățare.

Modulele programului au fost susținute de profesorul formator Virginia Panait, inspector școlar pentru învățământul primar.

Costurile programului de formare au fost asigurate din bugetul de stat, alocat anual pentru perfecționarea cadrelor didactice de către Ministerul Educației/Inspectoratul Școlar Județean Tulcea.

Responsabil program de formare: profesor metodist Bumbac Carmen Gabriela, C.C.D. Tulcea