Arhivă Evenimente 2021-2022

Participarea reprezentanților C.C.D. Tulcea la proiectul BABEL

 7 octombrie 2021  06:28:38

BABEL – un proiect cofinanțat de Europe for Citizens Programme of the European Union, care își propune să dezvolte atitudinea de a promova cetățenia europeană și cadrul de participare civilă și democratică la UE La invitația partenerilor Media Education Sustainability Yeah (MESHY) din Italia și Asociația Paradigme Educaționale (APE) din România, 65 de persoane din […]

Prevenirea abandonului școlar – focus grup în comuna Topolog

 28 iulie 2021  09:41:19

În cadrul proiectului POCU ”ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunitățile școlare defavorizate din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise – ACCED”, cod SMIS 106346, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat, în comuna Topolog, un focus-grup centrat pe tema reducerii și prevenirii abandonului școlar în comunitățile din județul Tulcea, cu participarea experților implicați […]