În cadrul proiectului POCU ”ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunitățile școlare defavorizate din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise – ACCED”, cod SMIS 106346, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat, în comuna Topolog, un focus-grup centrat pe tema reducerii și prevenirii abandonului școlar în comunitățile din județul Tulcea, cu participarea experților implicați în proiect, alături de primarul municipiului Tulcea și reprezentanți ai autorităților locale din comunele Topolog, Jurilovca, Hamcearca, Ceamurlia, Horia, Baia, Ciucurova.
Activitatea a fost organizată de Primăria Topolog în parteneriat cu Liceul Tehnologic Topolog și Casa Corpului Didactic Tulcea și a fost susținută de conferențiar universitar doctor Raluca Petre, Universitatea Ovidius Constanța.
Proiectul ACCED, implementat de Inspectoratul Școlar Județean Tulcea în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Tulcea a fost implementat în perioada 10 aprilie 2018 – 11 iulie 2021.
Materialul video poate fi vizionat pe canal youtube https://youtu.be/1s0Hs4fyBfo