Proiectul ”ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunitățile școlare defavorizate din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise – ACCED”, cod SMIS 106346, beneficiar Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, Partener Casa Corpului Didactic Tulcea.
Activități implementate de Casa Corpului Didactic Tulcea în perioada 10 aprilie 2018–11 iulie 2021:
A2.2 Derularea și monitorizarea programului de formare
Obiectiv specific
Dezvoltarea competențelor profesionale pentru 260 de cadre didactice din județul Tulcea, care activează în unități de învățământ cu abandon școlar și risc de părăsire timpurie a școlii, în vederea dezvoltării unor servicii educaționale accesibile și inovative.
Rezultate obținute
• 270 cadre didactice certificate la programele de formare ”Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar” și ”Abilitarea cadrelor didactice pentru programul A Doua Șansă”, furnizor Partener Casa Corpului Didactic Tulcea;
• 13 seminarii interactive de dezvoltare profesională, susținute de profesori universitari și experți în educație, 500 participanți;
• 1 program de formare intitulat ”Profesor creator de lecție în spațiul virtual (Teleprofesor)”, elaborat în vederea acreditării de către Ministerul Educației și furnizării către personalul didactic din învățământul preuniversitar;
A2.3 Evaluarea impactului programelor de formare
Obiectiv specific
Dezvoltarea competențelor profesionale pentru 260 de cadre didactice din județul Tulcea, care activează în unități de învățământ cu abandon școlar și risc de părăsire timpurie a școlii, în vederea dezvoltării unor servicii educaționale accesibile și inovative.
Rezultate obținute
• 260 chestionare de evaluare a impactului aplicate GT cadre didactice, analiză și interpretare date furnizate;
• 12 focus grupuri organizate în comunitățile din județul Tulcea;
• 1 raport evaluare impact programe de perfecționare.
A6.2 Crearea și difuzarea de conținut educațional video
Obiectiv specific
Îmbunătățirea gradului de accesibilizare a resurselor educaționale de calitate, prin dezvoltarea unui sistem de difuzare și promovare online a unor programe educaționale adapate, cu scopul reducerii decalajului rural – urban la nivelul județului Tulcea.
Rezultate obținute
• 1 canal de televiune online creat https://www.youtube.com/channel/UC5OXdWsKfv9_QsyX_7Y4Vrw/videos?view_as=subscriber
• 1 portal resurse educaționale și transmisii live http://www.acced.eu/;
• 1 grilă de program de difuzare care a cuprins transmisii emisiuni moderate de experții conținut didactic;
• 1088 materiale educaționale video de tip resurse educaționale deschise/transmisii live/emisiuni program TLV, realizate de ECD.