Una dintre țintele Casei Corpului Didactic Tulcea, în calitate de partener în cadrul proiectului POCU ”ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunitățile școlare defavorizate din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise – ACCED”, cod SMIS 106346, este finalizarea documentației pentru programul de formare ”Profesor creator de lecție în spațiul virtual (Teleprofesor)”, urmând să fie acreditat și furnizat profesorilor, în perioada de sustenabilitate. Experții formatori resurse educaționale deschise și elearning, Liviu Constandache și Mara Ivan, au pilotat în cadrul unui webinar interactiv susținut în luna iulie 2021, primul modul proiectat pentru acest curs, intitulat ”Rolul Teleprofesorului în organizarea activităților de învățare în mediul online”, cu participarea a 140 cadre didactice din unitățile școlare din județul Tulcea. Programul de formare realizat de C.C.D. Tulcea va aborda conținuturi privind eficientizarea învățării în spațiul virtual, crearea și integrarea în lecții a resurselor educaționale deschise, implicațiile didactice ale organizării online a procesului de predare-învățare-evaluare.