Program de pregătire pentru candidații la concursul de titularizare în învățământul preuniversitar

Casa Corpului Didactic Tulcea a furnizat, în perioada 8 – 15 iulie 2021, ”Programul de pregătire pentru concursul național de ocupare a posturilor vacante”, curs gratuit avizat de Ministerul Educației.
Echipa de formatori alcătuită din prof. Pavel Vasilica, prof. Bumbac Carmen și prof. Suciu Maria au abordat în sesiuni online meeting și online learning, teme utile și de interes pentru participanți:
1. Teoria și metodologia curriculumului național integrat;
2. Integrarea resurselor digitale în practici educaționale deschise;
3. Rolul strategiilor didactice în eficientizarea procesului de predare-învățare-evaluare;
4. Elemente de evaluare educațională;
Programul de formare furnizat online sincron/asincron pe platforma elearning https://ccdtl.reteauaedu.ro/ a completat pregătirea persoanelor înscrise la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate în învățământul preuniversitar.