Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat în perioada 2 – 9 iulie 2021 ”Programul de pregătire a cadrelor didactice pentru examenul național de acordare a definitivării în învățământ”, curs gratuit avizat de Ministerul Educației, furnizat de Casa Corpului Didactic Tulcea pentru cadrele didactice debutante care s-au înscris la examenul de definitivat 2021.
Echipa de formatori alcătuită din prof. Pavel Vasilica, prof. Bumbac Carmen și prof. Suciu Maria au abordat în sesiuni online meeting și online learning, teme utile și de interes pentru participanți:
1. Teoria și metodologia curriculumului național integrat;
2. Integrarea resurselor digitale în practici educaționale deschise;
3. Rolul strategiilor didactice în eficientizarea procesului de predare-învățare-evaluare;
4. Elemente de evaluare educațională;
Cursul furnizat online sincron/asincron pe platforma elearning https://ccdtl.reteauaedu.ro/ a completat pregătirea debutanților pentru susținerea examenului din data de 14 iulie 2021.