În perioada 25.05.2021-29.06.2021, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare „Abilitarea cadrelor didactice pentru programul A doua șansă”, grupa 3, acreditat de Ministerul Educației, cu durata de 40 ore, 10 CPT.
Grupa a treia a fost constituită din cadre didactice selectate de către Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, în calitate de beneficiar al proiectului ”ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunitățile școlare defavorizate din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise – ACCED”, cod SMIS 106346.
Participanții au avut oportunitatea să-și dezvolte competențe privind programul ADȘ, aplicarea de strategii didactice pentru dezvoltarea competențelor de bază la elevii/tinerii cu dificultăți în învățare, interdisciplinaritate TIC.
Sesiunile de formare online meeting și online learning au fost susținute de formatorii prof. Suciu Maria și informatician Ivan Alexandra Mara, conținuturile abordate reprezentând o bază pentru implementarea programului ADȘ în școlile din județul Tulcea și reintegrarea persoanelor care nu și-au finalizat studiile.
Cursul s-a desfășurat în format online, pe platforma elearning cursuri dezvoltată la nivelul Casei Corpului Didactic Tulcea https://ccdtl.reteauaedu.ro/.
Responsabil program: prof. Bumbac Carmen Gabriela