În perioada 24.05.2021-05.07.2021, Casa Corpului Didactic Tulcea a furnizat programul de formare continuă acreditat ”Abilități de viață la adolescenți-prevenirea consumului de droguri”, 40 ore, 10 CPT. Grupa de formabili a fost constituită din cadre didactice selectate de către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Tulcea, în calitate de beneficiar al proiectului ”Profesori motivați pentru incluziune școlară și educație de calitate în unități școlare defavorizate din comunități marginalizate și izolate din teritoriul I.T.I. Delta Dunării”_ PRO_ITI, POCU 106371. Cadrele didactice participante la curs au avut oportunitatea de a-și dezvolta competențe privind formarea abilităților de viață ale elevilor, adoptarea unui stil de viață sănătos și a unor atitudini proactive în mediul școlar, competențe de proiectare și implementare a unui program de prevenire a consumului de droguri în mediul școlar și de utilizare a unor tipuri de intervenții în cazul consumatorilor de droguri din rândul elevilor.
Programul de formare s-a desfășurat online, pe platforma elearning dezvoltată la nivelul Casei Corpului Didactic Tulcea și a fost susținut de formator, Batiste Jenica, profesor consilier școlar în cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Tulcea.