În perioada 18.05.2021 – 23.06.2021, Casa Corpului Didactic a organizat online programul de formare ”Managementul comunicării și relații publice”, acreditat prin O.M.E.C. nr 4414/28.05.2020, 40 ore, 10 CPT, pentru a doua grupă de formabili alcătuită din personal didactic de predare și personal cu funcții de conducere, îndrumare și de control din învățământul preuniversitar din județul Constanța. Scopul programului de formare a vizat formarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar privind managementul instituțiilor de învățământ din perspectiva comunicării, culturii organizaționale și relațiilor publice. Sesiunile de formare desfășurate online, au oferit cadrelor didactice participante oportunitatea de a-și dezvolta competențe de comunicare și inter-relaționare, de negociere cu partenerii strategici și de mediere a situațiilor de comunicare complexe.
Cursul a fost organizat în parteneriat cu Fundația Alumni Constanța, fiind susținut de conferențiar universitar doctor Raluca Petre, Universitatea ”Ovidius” din Constanţa.