Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat luni, 15 noiembrie 2021, întâlnirea cu responsabilii cu formarea continuă (RFC) din unitățile de învățământ din județul Tulcea. Activitatea a fost susținută de directorul C.C.D. Tulcea Gabriela Nichifor, profesorii metodiști Cherciu Cristina și Ariton Nicolae și inspectorul școlar pentru dezvoltarea resursei umane din cadrul I.S.J. Tulcea, Rodica Nicotitov.
Agenda întâlnirii a cuprins o informare privind activitatea de formare continuă desfășurată în anul școlar 2021-2022, detalierea Ofertei de formare pentru anul școlar 2021-2022 și a platformei elearning de cursuri https://ccdtl.reteauaedu.ro/ , prezentarea site-ului C.C.D. Tulcea cu accent pe secțiunile dedicate formării profesionale, informare privind aplicarea O.M.E.C. nr. 5967/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile și legislația specifică domeniului dezvoltării profesionale, programul de consiliere online a cadrelor didactice privind utilizarea pachetului de aplicații Google for Education, programul de consiliere online privind formarea și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice coordonat de profesorii metodiști din cadrul compartimentului Programe/Proiecte.
Participanților le-a fost prezentată secțiunea special creată pe pagina web www.ccdtulcea.ro , Formarea personalului din învățământul preuniversitar, destinată formării continue la nivel de județ.
Invitat special la întâlnirea RFC, domnul profesor și specialist în educație, Marcel Bartic, a făcut o prezentare a proiectului intitulat ”Academia Profesorului Digital”, care are ca scop sprijinirea profesorilor pentru însușirea și utilizarea la clasă a instrumentelor specifice educației digitale. Inițiat de trei start-up-uri de profil – Brio, Kinderpedia și Livresq, programul de formare gratuit furnizat în cadrul acestui proiect, adresat cadrelor didactice din unitățile școlare din județul Tulcea, va oferi sesiuni de formare privind accesarea unor platforme de comunicare și management școlar, testarea standardizată și crearea de lecții digitale. Proiectul va fi implementat în anul școlar 2021-2022, având la bază parteneriatul încheiat între Alianța pentru Educație Remedială București, Primăria Municipiului Tulcea, Inspectoratul Școlar Județean Tulcea și Casa Corpului Didactic Tulcea.