Curs online ”Noi abordări ale curriculumului pentru învățământul primar”

În perioada 17 – 25 noiembrie 2021, Casa Corpului Didactic Tulcea furnizează programul de formare continuă avizat de Ministerul Educației ”Noi abordări ale curriculumului pentru învățământul primar”, cu durata de 16 ore. Grupul țintă cuprinde personal didactic din învățământul preuniversitar, nivel primar: titulari, debutanți, suplinitori calificați și necalificați.
Tematica cursului vizează Curriculum învățământ primar și formarea competențelor cheie, Construcția curriculumului în viziune interdisciplinară, Demersuri de proiectare – proiectarea integrate, Manualul digital – sursă de activități multimedia interactive de învățare, Managementul clasei și Evaluarea – demers continuu, integrat în procesul de predare și învățare.
Programul de formare este susținut de profesori formatori Panait Virginia și Cîrnat Laura și se desfășoară online, sincron/asincron, pe platforma elearning cursuri dezvoltată la nivelul Casei Corpului Didactic Tulcea https://ccdtl.reteauaedu.ro/.