Curs online ”Noi abordări ale curriculumului pentru învățământul preșcolar”

În perioada 17 – 25 noiembrie 2021, Casa Corpului Didactic Tulcea furnizează programul de formare continuă avizat de Ministerul Educației ”Noi abordări ale curriculumului pentru învățământul preșcolar”, cu durata de 16 ore. Grupul țintă cuprinde personal didactic din învățământul preuniversitar, nivel preșcolar: titulari, debutanți, suplinitori calificați și necalificați.
Tematica cursului vizează Curriculumul pentru educație timpurie – conținuturi și aplicabilitate, Domenii de dezvoltare/domenii experiențiale în curriculum învățământ preșcolar, Organizarea activităților de învățare în educația timpurie, Planul de învățământ pentru educația timpurie, Strategii de evaluare pentru identificarea nivelului individual de dezvoltare al preșcolarului, Demersuri de proiectare în învățământul preșcolar și Documente școlare și instrumente de lucru utilizate în unitățile de educație timpurie.

Programul de formare este susținut de profesori formatori Porfiriu Daniela Delia și Cernencu Mihaela și se desfășoară online, sincron/asincron, pe platforma elearning cursuri dezvoltată la nivelul Casei Corpului Didactic Tulcea https://ccdtl.reteauaedu.ro/.