Curs online ”Utilizarea pachetului de aplicații GSuite for Education în predarea online”

În perioada 17 – 25 noiembrie 2021, Casa Corpului Didactic Tulcea furnizează programul de formare continuă avizat de Ministerul Educației ”Utilizarea pachetului de aplicații GSuite for Education în predarea online”, cu durata de 12 ore. Grupul țintă, 2 grupe, cuprinde personal didactic din învățământul preuniversitar.
Tematica cursului vizează Utilizarea aplicațiilor Calendar Google și Google Meet, Utilizarea aplicației Google Classroom, Utilizarea Microsoft Teams/Office 365, integrată în pachetul GSuite for Education și Creare de teste pentru evaluare online, utilizând instrumente digitale Google.
Programul de formare este susținut de profesor formator Ivan Alexandra Mara și se desfășoară online, sincron/asincron, pe platforma elearning cursuri dezvoltată la nivelul Casei Corpului Didactic Tulcea https://ccdtl.reteauaedu.ro/.