Alianța pentru Educație Remedială (A.E.R.) a lansat astăzi, la Tulcea, ACADEMIA PROFESORULUI DIGITAL, un program integrat de pregătire a profesorilor care își doresc să învețe și să folosească la clasă instrumente ale educației digitale. Programul de formare este disponibil gratuit tuturor profesorilor din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal, inclusiv directorilor și personalului nedidactic.
Un proiect axat pe educație digitală, care a debutat azi cu o primă sesiune de formare pentru 150 de profesori din unitățile școlare din județul Tulcea, cu sprjinul partenerilor Primăria Municipiului Tulcea, Inspectoratul Școlar Județean și Casa Corpului Didactic Tulcea.
Alianța pentru Educație Remedială, organizatoarea „Academiei Profesorului Digital”, este o inițiativă non-profit a patru entități ce acționează în mediul educațional: Brio®, Kinderpedia, Magic School și Livresq. Coordonat de profesorul Marcel Bartic, acest program își propune să ofere cadrelor didactice toate elementele definitorii ale unei școli digitale, prin intermediul unor sesiuni de formare ce vizează: modul de organizare a predării digitale și cum se folosesc instrumentele digitale, gestiunea clasei, a feedbackului pentru elevi și pentru părinți, cum se creează lecțiile digitale, dar și elemente de evaluare și de testare standardizată. Participarea este gratuită, fiind necesară completarea formularului disponibil pe platforma https://www.aer.school/academia-profesorului-digital. Înscrierea în program se poate face fie individual, de către fiecare profesor în parte, fie instituțional, pentru una sau mai multe instituții de învățământ din același județ.
Programul include o serie de patru cursuri de formare, primul dintre acestea fiind organizat față în față, iar restul de trei în format online, desfășurate pe parcursul a două săptămâni, timp în care participanții vor avea posibilitatea să se familiarizeze cu platforme educaționale de ultimă generație. Echipa de traineri este formată din specialiști cu experiență în educație digitală și în pregătirea cadrelor didactice. Proiectul se derulează în parteneriat cu inspectoratele școlare și casele corpului didactic și va recunoaște cunoștințele și competențele dobândite în cadrul formării profesionale. Profesorii se pot înscrie pe https://www.aer.school/academia-profesorului-digital.