Programul de perfecționare a metodiștilor I.S.J.

În perioada 24-29 noiembrie 2021, s-a desfășurat „Programul de perfecționare a metodiștilor I.S.J.”, avizat M.E., cu durata de 12 ore. Cursul, finanțat din bugetul de perfecționare alocat de către Ministerul Educației pentru formarea continuă a cadrelor didactice, s-a desfășurat online, fiind furnizat de Casa Corpului Didactic Tulcea pe platforma elearning de cursuri https://ccdtl.reteauaedu.ro/ .
Nouăsprezece cadre didactice selectate în colectivele de metodiști ale inspectorilor școlari din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Tulcea, care nu au parcurs programul în anul școlar anterior, și-au format/dezvoltat competențele necesare desfăşurării inspecţiei şcolare și activității de consiliere privind dezvoltarea profesională și evoluția în carieră a cadrelor didactice, ținând cont de contextul generat de Pandemia de Covid-19.
Formabilii au apreciat informațiile teoretice şi practice, recomandările și sugestiile transmise de formatorul programului privind aplicarea metodologiilor și reglementărilor în vigoare emise de M.E., privind etapele realizării și desfăşurării inspecţiilor în acest an școlar, întocmirea documentelor specifice și comunicarea în cadrul inspecțiilor școlare și de specialitate.
Formator: Nicotitov Rodica, inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane, I.S.J. Tulcea
Responsabil program: prof metodist Cherciu Cristina, C.C.D. Tulcea