Program de formare – Utilizarea pachetului de aplicații GSuite for Education în predarea online

În perioada 17-26.11.2021, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare „Utilizarea pachetului de aplicații GSuite for Education în predarea online”, avizat M.E., cu durata de 12 ore, pentru două grupe de formabili. Cursul, finanțat din bugetul de perfecționare alocat anual de către Ministerul Educației pentru formarea continuă a cadrelor didactice, s-a desfășurat în format online, fiind furnizat de Casa Corpului Didactic Tulcea pe platforma elearning de cursuri https://ccdtl.reteauaedu.ro/
Grupele de cursanți, constituite din cadre didactice care predau în unitățile școlare din mediul urban și rural ale județului Tulcea, au avut oportunitatea să-și dezvolte competențe privind utilizarea aplicațiilor Google Classroom, Microsoft Teams/Office 365, Google Meet, Calendar Google și crearea de teste pentru evaluarea online, utilizând instrumente digitale Google, pentru proiectarea și organizarea lecțiilor pe platformele elearning dezvoltate la nivel de unitate școlară.
Formator: informatician Ivan Mara Alexandra, C.C.D. Tulcea
Responsabil program: prof. metodist Cherciu Cristina, C.C.D. Tulcea