Program de formare online „Noi abordări ale curriculumului pentru învățământul primar”

În perioada 19 – 26 noiembrie 2021, Casa Corpului Didactic Tulcea a desfășurat programul de formare continuă avizat de Ministerul Educației ”Noi abordări ale curriculumului pentru învățământul primar”, cu durata de 16 ore. Grupul țintă a cuprins personal didactic din învățământul preuniversitar, nivel primar: titulari, debutanți, suplinitori calificați și necalificați.
Tematica cursului a vizat curriculumul învățământ primar și formarea competențelor cheie, construcția curriculumului în viziune interdisciplinară, demersuri de proiectare – proiectarea integrate, manualul digital ca sursă de activități multimedia interactive de învățare, managementul clasei și evaluarea, un demers continuu, integrat în procesul de predare și învățare.
Programul de formare a fost susținut de profesorii formatori Panait Virginia și Cîrnat Laura și s-a desfășurat online, sincron/asincron, pe platforma elearning de cursuri, dezvoltată la nivelul Casei Corpului Didactic Tulcea https://ccdtl.reteauaedu.ro/.
Responsabil program: prof. metodist Ariton Nicolae, C.C.D. Tulcea