Arhivă anunțuri 2021-2022

Act normativ acreditare programe de formare

 25 iulie 2022  10:31:02

În Monitorul Oficial al României nr.722 din 19.07.2022, Partea I, a fost publicată Metodologia-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelo didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile, aprobată prin OME nr.4224/6.07.2022. Începând cu data intrării în vigoare a metodologiei aprobate prin OME nr.4224/2022, se abrogă Ordinul ministrului […]

Act normativ reglementare activități mentorat baze de practică pedagogică, an școlar 2022-2023

 25 iulie 2022  10:29:10

În Monitorul Oficial al României nr.725 din 19.07.2022, Partea I, a fost publicat OME nr.4223 din 6.07.2022 privind organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic precum și a celor de mentorat didactic în unitățile de învățământ componente ale bazelor de practică pedagogică în anul școlar 2022-2023. Documentul normativ reglementează organizarea și desfășurarea activităților […]

Număr nou revista online ”Convorbiri didactice” iunie 2022

 28 iunie 2022  10:36:36

A fost publicat numărul 29 al revistei online ”Convorbiri didactice” ISSN: 2247-7179, ISSN-L: 1222-2194, care include articole realizate de cadre didactice din județul Tulcea. Acest număr poate fi accesat pe pagina web https://ccdtulcea.ro, secțiunea Revista online  . Ca urmare a numărului mare de articole preluate de colectivul de redacție, în lunile iulie și august 2022 […]

Programul de pregătire pentru concursul național de ocupare a posturilor vacante

 26 mai 2022  12:54:30

În perioada 28 mai – 8 iunie 2022, Casa Corpului Didactic Tulcea furnizează programul de formare continuă avizat de Ministerul Educației ”Programul de pregătire pentru concursul național de ocupare a posturilor vacante”, cu durata de 16 ore. Grupul țintă este format din cadre didactice încadrate cu statut de suplinitor din învățământul preuniversitar și persoane înscrise […]

Programul de pregătire a cadrelor didactice pentru examenul național de acordare a definitivării în învățământ

 26 mai 2022  12:53:58

În perioada 28 mai – 7 iunie 2022 , Casa Corpului Didactic Tulcea furnizează programul de formare continuă avizat de Ministerul Educației ”Programul de pregătire a cadrelor didactice pentru examenul național de acordare a definitivării în învățământ”, cu durata de 16 ore. Grupul țintă este format din cadre didactice debutante din învăţământul preuniversitar înscrise la […]

Curs de perfecționare pentru bibliotecari

 26 mai 2022  10:36:26

În perioada 26.05.2022-09.06.2022, Casa Corpului Didactic Tulcea furnizează programul de formare continuă avizat de Ministerul Educației ”Curs de perfecționare pentru bibliotecari”, cu durata de 24 de ore. Grupul țintă cuprinde bibliotecari școlari din municipiu și județ. Tematica cursului vizează planificarea şi organizarea activității din bibliotecă, cunoașterea și promovarea produselor/serviciilor specifice şi a noilor tehnologii de […]

Webinar CRED ”Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare”

 16 mai 2022  09:17:44

Echipa proiectului CRED organizează miercuri, 18 mai 2022, orele 17:00 – 18:30, webinarul cu tema ”Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare”, destinat cadrelor didactice care predau în învățământul preuniversitar primar și gimnazial. Webinarul va fi transmis LIVE pe pagina Facebook ”Proiectul CRED” https://www.facebook.com/ProiectulCRED/ și pe pagina dedicată evenimentului. Activitatea este organizată cu ocazia „Săptămânii Guvernării […]

Curs ”Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2″

 16 mai 2022  09:16:56

În perioada 14 mai – 27 iunie 2022 se desfășoară programul de formare continuă ”Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2″, acreditat prin O.M.E. nr. 3306/22.02.2022, 50 ore, 12 credite profesionale transferabile, organizat în cadrul proiectului ”Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – CRED, implementat de Ministerul Educației la nivel național. Activitățile de […]