În Monitorul Oficial al României nr.725 din 19.07.2022, Partea I, a fost publicat OME nr.4223 din 6.07.2022 privind organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic precum și a celor de mentorat didactic în unitățile de învățământ componente ale bazelor de practică pedagogică în anul școlar 2022-2023.
Documentul normativ reglementează organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic precum și a celor de mentorat didactic în cadrul bazelor de practică pedagogică – BPP, organizate conform OMEC NR.3654/2021 privind înființarea, organizarea și funcționarea bazelor de practică pedagogică și ale notei elaborate de Ministerul Educației nr.22/POCU_146587/2021 privind avizarea listei BPP – unități de învățământ preuniversitar care vor funcționa cu statut de consorții școlare pentru practica pedagogică și mentorat didactic, în contextul implementării proiectului necompetitiv sistemic – POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS6.5, 6.6, cod SMIS 146587 – Profesionalizarea carierei didactice – PROF, în care Ministerul Educației este beneficiar.

Documentul legislativ poate fi consultat AICI