Buletin informativ 11.07.2022

Situația programelor de formare organizate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 04.07.2022-10.07.2022:

 

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online Data

 

Număr ore Număr participanți
1. Managementul implementării eficiente a curriculumul național. MANAGER – CRED. Formare nivel 2 – grupa 1 09.07.2022 8 ore 25 cadre didactice
2. Managementul implementării eficiente a curriculumul național. MANAGER – CRED. Formare nivel 2 – grupa 2 09.07.2022 8 ore 25 cadre didactice
3. Managementul implementării eficiente a curriculumul național. MANAGER – CRED. Formare nivel 2 – grupa 1 10.07.2022 5 ore 25 cadre didactice
4. Managementul implementării eficiente a curriculumul național. MANAGER – CRED. Formare nivel 2 – grupa 2 10.07.2022 5 ore 25 cadre didactice

 

Director,

Gabriela NICHIFOR

Compartiment Programe/Proiecte

Prof. metodist Șerban Laura