Situația programelor de formare organizate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 27.06.2022-03.07.2022:

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online

Data

Număr ore

Număr participanți

Managementul implementării eficiente a curriculumul național. MANAGER – CRED. Formare nivel 2 – grupa 1

27.06.2022

1 oră

25 cadre didactice

Managementul implementării eficiente a curriculumul național. MANAGER – CRED. Formare nivel 2 – grupa 2

27.06.2022

1 oră

25 cadre didactice

Managementul implementării eficiente a curriculumul național. MANAGER – CRED. Formare nivel 2 – grupa 1

28.06.2022

2 ore

25 cadre didactice

Managementul implementării eficiente a curriculumul național. MANAGER – CRED. Formare nivel 2 – grupa 2

28.06.2022

2 ore

25 cadre didactice

Managementul implementării eficiente a curriculumul național. MANAGER – CRED. Formare nivel 2 – grupa 1

29.06.2022

2 ore

25 cadre didactice

Managementul implementării eficiente a curriculumul național. MANAGER – CRED. Formare nivel 2 – grupa 2

29.06.2022

2 ore

25 cadre didactice

Managementul implementării eficiente a curriculumul național. MANAGER – CRED. Formare nivel 2 – grupa 1

02.07.2022

4 ore

25 cadre didactice

Managementul implementării eficiente a curriculumul național. MANAGER – CRED. Formare nivel 2 – grupa 2

02.07.2022

4 ore

25 cadre didactice

Director,

Gabriela NICHIFOR

Compartiment Programe/Proiecte

Prof. metodist Șerban Laura