Act normativ acreditare programe de formare

În Monitorul Oficial al României nr.722 din 19.07.2022, Partea I, a fost publicată Metodologia-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelo didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile, aprobată prin OME nr.4224/6.07.2022.
Începând cu data intrării în vigoare a metodologiei aprobate prin OME nr.4224/2022, se abrogă Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr.5564/2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare și evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă și a programelor de formare oferite de aceștia, cu modificările și completările ulterioare, și legislația emergentă sau conexă.

Documentul legislativ poate fi consultat AICI