În perioada 28 mai – 8 iunie 2022, Casa Corpului Didactic Tulcea furnizează programul de formare continuă avizat de Ministerul Educației ”Programul de pregătire pentru concursul național de ocupare a posturilor vacante”, cu durata de 16 ore. Grupul țintă este format din cadre didactice încadrate cu statut de suplinitor din învățământul preuniversitar și persoane înscrise la concursul de titularizare conform bazei de date I.S.J. Tulcea.
Modulele cursului sunt: Teoria și metodologia curriculumului național integrat, Elemente de evaluare educațională, Integrarea resurselor digitale în practici educaționale deschise, Rolul strategiilor didactice în eficientizarea procesului de predare-învățare-evaluare.
Programul de formare este susținut de profesori formatori Carmen-Gabriela Bumbac și Vasilica Pavel și se desfășoară online, sincron/asincron, pe platforma elearning cursuri dezvoltată la nivelul Casei Corpului Didactic Tulcea https://ccdtl.reteauaedu.ro/.