În perioada 28 mai – 7 iunie 2022 , Casa Corpului Didactic Tulcea furnizează programul de formare continuă avizat de Ministerul Educației ”Programul de pregătire a cadrelor didactice pentru examenul național de acordare a definitivării în învățământ”, cu durata de 16 ore. Grupul țintă este format din cadre didactice debutante din învăţământul preuniversitar înscrise la examenul naţional de definitivare în învățământ în anul școlar 2021-2022.
Tematica cursului vizează Teoria și metodologia curriculumului național integrat, Integrarea resurselor digitale în practici educaționale deschise, Rolul strategiilor didactice în eficientizarea procesului de predare-învățare-evaluare, Elemente de evaluare educațională.
Formatorii programului sunt profesor Vasilica Pavel și profesor Carmen-Gabriela Bumbac.
Programul de formare se desfășoară online, sincron/asincron, pe platforma elearning cursuri dezvoltată la nivelul Casei Corpului Didactic Tulcea https://ccdtl.reteauaedu.ro/.