În perioada 26.05.2022-09.06.2022, Casa Corpului Didactic Tulcea furnizează programul de formare continuă avizat de Ministerul Educației ”Curs de perfecționare pentru bibliotecari”, cu durata de 24 de ore. Grupul țintă cuprinde bibliotecari școlari din municipiu și județ.
Tematica cursului vizează planificarea şi organizarea activității din bibliotecă, cunoașterea și promovarea produselor/serviciilor specifice şi a noilor tehnologii de informare, implicarea bibliotecarilor școlari în parteneriate educaționale.
Programul de formare este susținut de formator Geambașu Veronica Gabriela și se desfășoară online, sincron/asincron, pe platforma elearning de cursuri dezvoltată la nivelul Casei Corpului Didactic Tulcea https://ccdtl.reteauaedu.ro.
Responsabil program: profesor metodist Ariton Nicolae