Buletin informativ 23.05.2022

Situația programelor de formare organizate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 16.05.2022-22.05.2022:

 

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online Data Număr ore Număr participanți
1. Abilitarea cadrelor didactice pentru programul A doua șansă – grupa 1 16.05.2022 4 ore 24 cadre didactice
2. Profesor și părinte azi – grupa 3 17.05.2022 2 ore 35 cadre didactice
3. Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel II – grupa 1 17.05.2022 2 ore 25 cadre didactice
4. Profesor și părinte azi – grupa 3 18.05.2022 2 ore 35 cadre didactice
5. Profesor și părinte azi – grupa 3 19.05.2022 2 ore 35 cadre didactice
6. Profesor și părinte azi – grupa 3 20.05.2022 3 ore 35 cadre didactice
7. Abilitarea cadrelor didactice pentru programul A doua șansă – grupa 1 20.05.2022 3 ore 24 cadre didactice
8. Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel II – grupa 1 20.05.2022 2 ore 25 cadre didactice
9. Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel II – grupa 1 21.05.2022 3 ore 25 cadre didactice
10. Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel II – grupa 1 22.05.2022 5 ore 25 cadre didactice

 

Director,

Gabriela NICHIFOR

Compartiment Programe/Proiecte

Prof. metodist Șerban Laura