Buletin informativ 16.05.2022

Situația programelor de formare organizate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 09.05.2022-15.05.2022:

 

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online Data Număr ore Număr participanți
1 Profesor și părinte azi – grupa 3 09.05.2022 2 35 cadre didactice
2 Profesor și părinte azi – grupa 3 10.05.2022 2 35 cadre didactice
3 Profesor și părinte azi – grupa 3 11.05.2022 3 35 cadre didactice
4 Profesor și părinte azi – grupa 3 12.05.2022 4 35 cadre didactice
5 Profesor și părinte azi – grupa 3 13.05.2022 2 35 cadre didactice
6 Abilitarea cadrelor didactice pentru programul A doua șansă – grupa 1 13.05.2022 2,5 ore 24 cadre didactice
7 Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel II – grupa 1 14.05.2022 7 ore 25 cadre didactice
8 Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel II – grupa 1 15.05.2022 3 ore 25 cadre didactice

 

Director,

Gabriela NICHIFOR

Compartiment Programe/Proiecte

Prof. metodist Șerban Laura