Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat joi, 12 mai 2022, atelierul de dezvoltare profesională, având ca temă ”Lectura în cadrul bibliotecilor școlare în contextul digital și multimedia – schimb de experiență”. Activitatea s-a desfășurat la Școala Profesională ”Vasile Bacalu” Mahmudia, sub coordonarea Casei Corpului Didactic Tulcea. Au participat bibliotecari școlari și responsabili ai centrelor de documentare și informare din unități școlare din județ. În calitate de organizator, împreună cu un grup de elevi din clasele a VI-a și a VII-a, bibliotecarul școlar Mariana Ivanov a realizat un exercițiu interactiv având ca subiect cartea școlară. Referatul intitulat ”CDI – trecut, prezent, viitor. Cartea sau computerul?” a fost urmat de discuții, cu implicarea celor prezenți.

Atelierul a beneficiat de sprijinul directorului școlii, profesor Grigoraș Teodor Alin. Casa Corpului Didactic Tulcea a fost reprezentată de Gabriela Nichifor – director, Cristina-Sinduța Cherciu și Nicolae Ariton – profesori metodiști și Lucian Țugui – formator colaborator al instituției.