Situația programelor de formare organizate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 23.05.2022-29.05.2022:

 

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online Data Număr ore Număr participanți
1. Profesor și părinte azi – grupa 3 23.05.2022 4 ore 35 cadre didactice
2. Abilitarea cadrelor didactice pentru programul A doua șansă – grupa 1 24.05.2022 4 ore 24 cadre didactice
3. Profesor și părinte azi – grupa 3 24.05.2022 3 ore 35 cadre didactice
4. Abilitarea cadrelor didactice pentru programul A doua șansă – grupa 1 25.05.2022 3,5 ore 24 cadre didactice
5. Profesor și părinte azi – grupa 3 25.05.2022 3 ore 35 cadre didactice
6. Abilitarea cadrelor didactice pentru programul A doua șansă – grupa 1 26.05.2022 3 ore 24 cadre didactice
7. Profesor și părinte azi – grupa 3 26.05.2022 2 ore 35 cadre didactice
8. Curs de perfecționare pentru bibliotecari 26.05.2022 2 ore 19 cadre didactice
9. Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel II – grupa 1 26.05.2022 3 ore 25 cadre didactice
10. Profesor și părinte azi – grupa 3 27.05.2022 5 ore 35 cadre didactice
11. Curs de perfecționare pentru bibliotecari 27.05.2022 3 ore 19 cadre didactice
12. Abilitarea cadrelor didactice pentru programul A doua șansă – grupa 1 27.05.2022 3 ore 24 cadre didactice
13. Abilitarea cadrelor didactice pentru programul A doua șansă – grupa 1 28.05.2022 3,5 ore 24 cadre didactice
14. Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel II – grupa 1 28.05.2022 4 ore 25 cadre didactice
15. Managementul implementării eficiente a curriculumul național. MANAGER – CRED. Formare nivel 2 – grupa 1 28.05.2022 6 ore 25 cadre didactice
16. Managementul implementării eficiente a curriculumul național. MANAGER – CRED. Formare nivel 2 – grupa 2 28.05.2022 6 ore 25 cadre didactice
17. Programul de pregătire a cadrelor didactice pentru examenul național de acordare a definitivării în învățământ – grupa 1 28.05.2022 3 ore 25 cadre didactice
18. Programul de pregătire pentru concursul național de ocupare a posturilor vacante – grupa 1 28.05.2022 3 ore 30 participanți
19. Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel II – grupa 1 29.05.2022 3 ore 25 cadre didactice
20. Managementul implementării eficiente a curriculumul național. MANAGER – CRED. Formare nivel 2 – grupa 1 29.05.2022 3 ore 25 cadre didactice
21. Managementul implementării eficiente a curriculumul național. MANAGER – CRED. Formare nivel 2 – grupa 2 29.05.2022 3 ore 25 cadre didactice

 

Director,

Gabriela NICHIFOR

Compartiment Programe/Proiecte

Prof. metodist Șerban Laura