Situația programelor de formare organizate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 30.05.2022-05.06.2022:

 

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online Data Număr ore Număr participanți
1. Profesor și părinte azi – grupa 3 30.05.2022 3 ore 35 cadre didactice
2. Curs de perfecționare pentru bibliotecari 30.05.2022 3 ore 19 cadre didactice
3. Programul de pregătire pentru concursul național de ocupare a posturilor vacante – grupa 1 30.05.2022 4 ore 25 participanți
4. Profesor și părinte azi – grupa 3 31.05.2022 3 ore 35 cadre didactice
5. Curs de perfecționare pentru bibliotecari 31.05.2022 2 ore 19 cadre didactice
6. Curs de perfecționare pentru bibliotecari 01.06.2022 3 ore 19 cadre didactice
7. Profesor și părinte azi – grupa 3 02.06.2022 4 ore 35 cadre didactice
8. Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel II – grupa 1 02.06.2022 2 ore 25 cadre didactice
9. Curs de perfecționare pentru bibliotecari 02.06.2022 3 ore 19 cadre didactice
10. Programul de pregătire a cadrelor didactice pentru examenul național de acordare a definitivării în învățământ – grupa 1 02.06.2022 4 ore 18 cadre didactice
11. Profesor și părinte azi – grupa 3 03.06.2022 4 ore 35 cadre didactice
12. Curs de perfecționare pentru bibliotecari 03.06.2022 3 ore 19 cadre didactice
13. Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel II – grupa 1 04.06.2022 5 ore 25 cadre didactice
14. Programul de pregătire a cadrelor didactice pentru examenul național de acordare a definitivării în învățământ – grupa 1 04.06.2022 7 ore 18 cadre didactice
15. Managementul implementării eficiente a curriculumul național. MANAGER – CRED. Formare nivel 2 – grupa 1 04.06.2022 7 ore 25 cadre didactice
16. Managementul implementării eficiente a curriculumul național. MANAGER – CRED. Formare nivel 2 – grupa 2 04.06.2022 7 ore 25 cadre didactice
17. Programul de pregătire pentru concursul național de ocupare a posturilor vacante – grupa 1 05.06.2022 7 ore 25 participanți
18. Managementul implementării eficiente a curriculumul național. MANAGER – CRED. Formare nivel 2 – grupa 1 05.06.2022 4 ore 25 cadre didactice
19. Managementul implementării eficiente a curriculumul național. MANAGER – CRED. Formare nivel 2 – grupa 2 05.06.2022 4 ore 25 cadre didactice

 

Director,

Gabriela NICHIFOR

Compartiment Programe/Proiecte

Prof. metodist Șerban Laura