Evenimentul organizat de Școala Gimnazială ”Alexandru Ciucurencu” din Tulcea a reprezentat un schimb de experiență între profesori din localitățile Tulcea și Orhei din Republica Moldova, având ca scop creșterea calității actului didactic, dezvoltarea relațiilor de comunicare, promovarea inovației, valorizarea gândirii științifice.
Lucrările elaborate au fost focusate pe trei teme: ”Învățarea bazată pe proiecte”, ”Metoda proiectelor tematice”, ”Proiectul școlar în colaborare cu comunitatea locală”.
În două secțiuni ale simpozionului, primar și gimnaziu, au fost prezentate exemple de bună practică, susținute de profesori și elevi din Școala Gimnazială ”Alexandru Ciucurencu” Tulcea, Școala Gimnazială Băișești din județul Suceava și Liceul Teoretic ”Ion Luca Caragiale” Orhei din Republica Moldova.
Activitatea a fost coordonată de Valentina Conachi, profesor pentru învățământ primar, cu sprijinul conducerii unității de învățământ organizatoare.
În calitate de partener, Casa Corpului Didactic Tulcea a fost reprezentată la eveniment de către directorul instituției, Gabriela Nichifor.