În perioada 02 februarie – 22 mai 2023, Casa Corpului Didactic Tulcea a furnizat programul de formare continuă avizat de Ministerul Educației ”Curs de învățare a limbii chineze ”, cu durata de 40 ore, având ca grup țintă personalul didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar și categorii de beneficiari, altele decât cadrele didactice.

Cursul reprezintă una dintre activitățile prevăzute în parteneriatul pe care Casa Corpului Didactic Tulcea l-a încheiat cu Institutul Confucius din cadrul Universității Transilvania din Brașov și vizeaza însușirea unor elemente de bază ale limbii chineze, atât din punct de vedere structural cât și conversațional, precum și prezentarea unor aspecte generale legate de civilizația și cultura chineză.

Modulele programului au fost susținute de lectorul voluntar Zhang Nan.
Responsabil program de formare: profesor metodist Ileana Gălățescu