În perioada 2 februarie – 22 mai 2023, Casa Corpului Didactic Tulcea a furnizat programul de formare continuă avizat de Ministerul Educației, intitulat ”Curs de învățare a limbii chineze”, cu durata de 40 ore, având ca grup țintă atât personalul didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar, cât și alte categorii de beneficiari.
Cursul reprezintă una dintre activitățile prevăzute în parteneriatul pe care Casa Corpului Didactic Tulcea l-a încheiat cu Institutul Confucius din cadrul Universității Transilvania din Brașov și vizează însușirea unor elemente de bază ale limbii chineze, din punct de vedere structural și conversațional și cunoșterea unor elemente din cultura chineză.
Modulele programului au fost susținute de lectorul voluntar, de origine chineză, Zhang Nan.
Responsabil program de formare: profesor metodist Ileana Gălățescu