C.C.D. Tulcea organizează, la solicitarea Ministerului Educației, programul de formare ”Abilitare curriculară pentru educație timpurie”, acreditat prin OM nr. 4059/21.04.2023. Programul de formare are o durată de 80 de ore în format blended-learning, respectiv 42 ore față în față și 38 ore online asincron și se finalizează cu obținerea a 27 credite profesionale transferabile(CPT).

Grupul țintă este format din educatori-puericultori încadrați în unitățile de învățământ cu nivel antepreșcolar și alte cadre didactice din învățământul preuniversitar, care îndeplinesc următoarele condiții privind studiile:
1. absolvenți ai liceului pedagogic sau a unei școli echivalente cu specializarea educatoare sau învățătoare;
2. absolvenți cu diplomă de licență, specializarea pedagogia învățământului primar și preșcolar.

Costul programului va fi suportat din bugetul alocat pentru perfecționare de unitățile de învățământ din care provin cursanții.

Perioada propusă pentru desfășurarea cursului este intervalul 19 iunie -10 iulie 2023.

Persoanele care îndeplinesc condițiile de participare și doresc să parcurgă programul ”Abilitare curriculară pentru educație timpurie”, se pot înscrie completând formularul: https://forms.gle/Z2VBMT1x3othLGu56
Persoană de contact:
Prof. metodist Cherciu Cristina-Sinduța, e-mail cristina.cherciu@ccdtulcea.ro.