La solicitarea Ministerului Educației, Casa Corpului Didactic Tulcea organizează programul de formare ”Abilitare curriculară pentru educație timpurie”, acreditat prin O.M.E. nr. 4059/21.04.2023. Cursul se deșfășoară în format blended-learning, având durata de 80 ore, respectiv 42 de ore sesiuni față în față și 38 de ore sesiuni online asincron, desfășurate pe platforma elearning https://ccdtl.reteauaedu.ro/.

Grupul țintă este prioritar format din personal didactic încadrat pe posturi de educatori-puericultori, în anul școlar 2022 – 2023, dar și din alte cadre didactice din învățământul preuniversitar, care îndeplinesc următoarele condiții privind studiile:
1. absolvenți ai liceului pedagogic sau a unei școli echivalente cu specializarea educatoare sau învățătoare;
2. absolvenți cu diplomă de licență, specializarea pedagogia învățământului primar și preșcolar.

Costul programului va fi suportat din bugetul alocat pentru perfecționare, în unitățile de învățământ din care provin cursanții.
Cadrele didactice, care îndeplinesc condițiile de participare menționate, se pot înscrie la programul de formare prin completarea formularului online https://forms.gle/Z2VBMT1x3othLGu56
Persoană de contact: prof. metodist Cherciu Cristina-Sinduța, e-mail cristina.cherciu@ccdtulcea.ro