În vederea realizării studiului Analiza nevoilor de formare continuă, ca fundamentare pentru Oferta de formare a anului școlar 2023-2024, Compartimentul Programe/Proiecte din cadrul Casei Corpului Didactic Tulcea a elaborat chestionarul de identificare a nevoii de formare a cadrelor didactice încadrate în unitățile de învățământ din județul Tulcea.
Chestionarul este disponibil pentru completare pe site-ul www.ccdtulcea.ro, în secțiunea Formarea personalului din învățământul preuniversitar/Analiză nevoi de formare, prin accesarea linkului: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK7Pv_uQyLfDF0iw1Rv3ApDaioFinmFqVdZMOBPmNZWre2GQ/viewform