Compartimentul Programe/Proiecte din cadrul Casei Corpului Didactic Tulcea invită personalul didactic încadrat în unitățile de învățământ din județul Tulcea, să completeze chestionarul de identificare a nevoii de formare a cadrelor didactice, accesibil în format online la adresa https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK7Pv_uQyLfDF0iw1Rv3ApDaioFinmFqVdZMOBPmNZWre2GQ/viewform
Datele obținute vor fi incluse în studiul reprezentând analiza nevoii de formare continuă, ca fundament pentru oferta de formare pentru anul școlar 2023-2024.