Lista activităților/programelor de formare derulate online și în sistem blended learning de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 08.05.2023-14.05.2023, în calitate de furnizor și facilitator de formare.

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online Data Număr ore Număr participanți
1. ”Responsabilitatea managerială a directorului de școală în domeniul financiar-contabil” 08.05.2023 2 ore

 

16 cadre didactice
2. ”Abilitarea cadrelor didactice pentru programul  A doua șansă” – S3_grupa 1 09.05.2023 2 ore

 

25 cadre didactice
3. ”Curs de învățare a limbii chineze ” 09.05.2023 2 ore

 

7 cadre didactice
4. ”Responsabilitatea managerială a directorului de școală în domeniul financiar-contabil” 09.05.2023 3 ore

 

16 cadre didactice
5. ”Abilitarea cadrelor didactice pentru programul  A doua șansă” – S3_grupa 1 11.05.2023 3 ore

 

25 cadre didactice
6. ”Curs de învățare a limbii chineze ” 11.05.2023 1 oră

 

7 cadre didactice
7. ”Responsabilitatea managerială a directorului de școală în domeniul financiar-contabil” 12.05.2023 2 ore

 

16 cadre didactice
8. ”Abilitarea cadrelor didactice pentru programul  A doua șansă” – S3_grupa 1 13.05.2023 4 ore

 

25 cadre didactice
9. ”Responsabilitatea managerială a directorului de școală în domeniul financiar-contabil” 13.05.2023 3 ore

 

16 cadre didactice

 

Director,

Gabriela NICHIFOR

Compartiment Programe/ Proiecte,

Profesor metodist Ileana Gălățescu