Lista activităților/programelor de formare derulate online și în sistem blended learning de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 02.05.2023-07.05.2023, în calitate de furnizor și facilitator de formare.

 

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online Data Număr ore Număr participanți
1. ”Abilitarea cadrelor didactice pentru programul  A doua șansă” – S3_grupa 1 02.05.2023 2 ore 25 cadre didactice
2. ”Curs de învățare a limbii chineze ” 02.05.2023 2 ore 7 cadre didactice
3. ”Abilitarea cadrelor didactice pentru programul  A doua șansă” – S3_grupa 1 03.05.2023 3 ore 25 cadre didactice
4. ”Abilitarea cadrelor didactice pentru programul  A doua șansă” – S3_grupa 1 04.05.2023 2 ore 25 cadre didactice
5. ”Curs de învățare a limbii chineze ” 04.05.2023 2 ore 7 cadre didactice
6. ”Abilitarea cadrelor didactice pentru programul  A doua șansă” – S3_grupa 1 05.05.2023 3 ore 25 cadre didactice
7. ”Responsabilitatea managerială a directorului de școală în domeniul financiar-contabil” 05.05.2023 2 ore 16 cadre didactice
8. ”Responsabilitatea managerială a directorului de școală în domeniul financiar-contabil” 06.05.2023 3 ore 16 cadre didactice

 

 

 

Director,

Gabriela NICHIFOR

Compartiment Programe/ Proiecte,

Profesor metodist Ileana Gălățescu