În perioada 20-27 mai 2023, Casa Corpului Didactic Tulcea este instituție gazdă pentru activități de job shadowing, organizate în cadrul proiectului ”Erasmus+ Adult Education Accreditation Project”- 2022-1-TR01-KA121-ADU-000064157.
Echipa Casei Corpului Didactic Tulcea, alături de 8 profesori și lucrători în domeniul educației adulților, veniți din provincia Edirne/Turcia, vor desfășura activități de formare și dezvoltare profesională, acțiuni de promovare a proiectelor școlare europene implementate de unități de învățământ din județul Tulcea, vizite la obiective istorice și culturale locale.
Proiectul european implementat, intitulat ”Knowledge is power”, are la bază colaborarea dintre Edirne Provincial Directorate of National Education Edirne/Turcia și Casa Corpului Didactic Tulcea/România.