Casa Corpului Didactic Tulcea anunță publicarea numărului 34 al revistei online ”Convorbiri didactice” ISSN: 2247-7179, ISSN-L: 1222-2194. Noul număr cuprinde articole realizate de cadrele didactice care își desfășoară activitatea în unitățile de învățământ din județul Tulcea. Link acces: www.ccdtulcea.ro , secțiunea Revista on line. Autorii articolelor pot ridica adeverințele de la sediul C.C.D. Tulcea, str. Alunișului nr.7.
Colectivul de redacție al revistei C.C.D. Tulcea.