Seminar interactiv de dezvoltare profesională Experiența utilizării noilor tehnologii/educației digitale

Joi, 18 februarie 2021, a avut loc seminarul interactiv de dezvoltare profesională susținut de domnul Ciprian Fartușnic, doctor în științele educației și cercetător științific la Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, intitulat ”Experiența utilizării noilor tehnologii/educației digitale – ce păstrăm, ce îmbunătățim pentru perioada post-COVID?”. Cadrele didactice participante au împărtășit despre experiența utilizării noilor tehnologii digitale în context pandemic, despre ce a însemnat pentru profesori momentul suspendării cursurilor fizice și cum au reușit să se adapteze la schimbare și la predarea online.
Activitatea a fost organizată de Casa Corpului Didactic Tulcea, în calitate de Partener în cadrul proiectului POCU ”ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunitățile școlare defavorizate din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise–ACCED”, cod SMIS 106346, sub coordonarea doamnei director Gabriela Nichifor.