Buletin informativ 22.02.2021

Lista activităților/programelor de formare organizate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 15.02.2021– 21.02.2021, în calitate de furnizor și facilitator de formare, pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din unitățile școlare din județul Tulcea în utilizarea aplicațiilor digitale și organizarea activităților de predare – învățare – evaluare în mediul online în noul an școlar:

 

 

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online Data Număr ore Număr participanți
1. ”Curs de perfecționare secretar”,

grupa 1

15.02.2020 3 ore 20 secretari
2. Atelier de dezvoltare profesională

”Experiența utilizării noilor tehnologii/educației digitale – ce păstrăm, ce îmbunătățim pentru perioada post-COVID?”- organizat

în cadrul proiectului ACCED, ID 106346.

18.02.2021 2 ore 55 cadre didactice

 

 

 

Director,

Gabriela NICHIFOR

 

 

Compartiment Programe/Proiecte

Prof. metodist Cherciu Cristina

Prof. metodist Ariton Nicolae