Program de formare online ” Curs de perfecționare secretar”

În perioada 15.02.2021-03.03.2021, se desfășoară programul de formare „Curs de perfecționare secretar”, grupa 1, avizat de Ministerul Educației și Cercetării, cu durata de 12 ore. Grupul țintă vizat de program este personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar (secretar).
Programul de formare oferă formabililor oportunitatea de a-și perfecționa abilitățile de comunicare și organizare a activității, de gestionare a documentelor și de organizare a informațiilor în cadrul instituțiilor de învăţământ preuniversitar, inclusiv în situații de criză. Cu un accentuat caracter practic-aplicativ, cursul permite participanților să învețe într-un cadru organizat, special conceput, provocările de ordin tehnologic, principalele activități și operațiuni/instrumente din activitatea de secretariat.
Formatori: Merzlichin Aurelia, consilier/secretar I.S.J. Tulcea, Bahaciu Amalia-Daniela, secretar Școala Gimnazială ”Constantin Găvenea” Tulcea.