Școala Gimnazială Mihail Kogălniceanu – instruire instrumente digitale GSuite

O nouă instruire pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea privind utilizarea platformei elearning GSuite, susținută de informaticianul C.C.D. Tulcea, doamna Mara Ivan, expert e-learning în proiectul CRED. Au fost aprofundate următoarele subiecte: utilizarea platformei elearning GSuite și a aplicației Google Classroom, organizarea cursurilor pentru fiecare clasă de elevi, realizarea orarului, crearea și aplicarea testelor de evaluare a învățării online utilizând instrumente Google. Atelierul de lucru online se înscrie în șirul de activități de consiliere furnizate de Casa Corpului Didactic Tulcea pentru unitățile de învățământ din județul Tulcea, având ca temă utilizarea platformelor elearning.