Focus – grupuri organizate în cadrul proiectului ACCED 106346

Casa Corpului Didactic Tulcea, în calitate de Partener în cadrul proiectului ”ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunități școlare defavorizate din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise – ACCED”, cod SMIS 2014+: 106346, a organizat online trei activități focus-grup, având drept scop evaluarea impactului activităților proiectului pentru conturarea măsurilor de îmbunătățire a intervenției specialiștilor în programele de reducere și prevenire a abandonului școlar la nivelul județului Tulcea. Activitățile au reunit cadre didactice și experți educaționali care au participat la activitățile proiectului din cadrul Liceului Tehnologic Topolog, părinți și elevi selectați în grupul țintă. Întâlnirile online se încadrează în A2.3 Evaluarea impactului programelor de formare, au fost coordonate de expert coordonare formare Bumbac Carmen și moderate de Raluca Petre, conferențiar universitar doctor în cadrul Universității Ovidius Constanța – expert suport dezvoltare profesională și experții consilieri didactică Cristina Cherciu și Virginia Ciobanu.