Program de formare online ”Utilizarea tehnologiei în activități de consiliere online”

În perioada 28 ianuarie – 6 februarie 2021, Casa Corpului Didactic Tulcea organizează programul de formare ”Utilizarea tehnologiei în activități de consiliere online”, avizat de Ministerul Educației și Cercetării, cu durata de 12 ore, la care participă cadrele didactice care s-au înscris pe pagina web https://ccdtulcea.ro / https://ccdtulcea.ro/wp/inscrieri-online-cursuri/. Programul vizează abilitarea cadrelor didactice şi specialiştilor implicaţi în educaţia, protecţia şi consilierea copiilor, în a susține educația și formarea personalității elevului sub aspectul învățării în mediul online, exersarea abilităților necesare unui cadru didactic/specialist care lucrează cu copiii și adolescenții utilizând în egală măsură instrumente și aplicații digitale.
Conținuturile sunt centrate pe tehnici de consiliere psihopedagogică în mediul virtual, instrumente și aplicații digitale ca suport în activitatea de consiliere online, optimizarea comunicării educaționale în mediul online.
Formatori: profesor consilier școlar Jenica Batiste și psiholog Aurelia Cătălina Ilie.