Nr. 783/12.10.2020

 

                                                                       

Rezultatul la proba practică  a concursului  organizat în data de 12.10.2020, pentru ocuparea postului de administrator financiar I S

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul obținut la proba practică Observaţii
1. HALMAGHE DORINA 100  puncte ADMIS

 

Afişat astăzi 12.10.2020, ora 14:00 la sediul Casei Corpului Didactic Tulcea și pe site-ul instituției.

 

 

 

Președintele comisiei de concurs:                                     Secretarul  comisiei de concurs:

Furtună Nela                                                             Ivan Alexandra Mara