În perioada 26.09-10.10.2020, a doua grupă formată din profesori de limba română a finalizat programul de formare continuă „Strategii didactice utilizate în predarea online a disciplinei limba și literatura română”. Cursul avizat M.E.C., cu durata de 12 ore, s-a desfășurat în format online, pe platforma Google Meet integrată în domeniul propriu ccdtulcea.ro. Participanții și-au dezvoltat competențe privind proiectarea activităților suport pentru învățarea în mediul online și a instrumentelor de evaluare aplicabile online, din perspectiva principiilor de proiectare didactică, organizarea și desfășurarea lecției de limba și literatura română în mediul online, utilizarea de resurse educaționale deschise, crearea și susținerea sesiunilor de învățare pe platforme educaționale.
Sesiunile de formare online sincron/asincron au fost susținute de profesor formator Pavel Vasilica.
Responsabil program: prof. metodist Ariton Nicolae, C.C.D. Tulcea