Lista programelor de formare organizate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 05.10.2020– 10.10.2020, în calitate de furnizor și facilitator de formare, pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din unitățile școlare din județul Tulcea în utilizarea aplicațiilor digitale și organizarea activităților de predare – învățare – evaluare în mediul online în noul an școlar:

 

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online Data Număr ore Număr participanți
1. Utilizarea pachetului de aplicații GSuite for Education în predarea online-grupa 2 09.10.2020  2 ore 13

cadre didactice

2. Strategii didactice utilizate în predarea online a disciplinei matematică-grupa 1 10.10.2020 3 ore 20

cadre didactice

3. Strategii de predare online la disciplina istorie 10.10.2020 4 ore 17

cadre didactice

4. Strategii didactice utilizate în predarea online a disciplinei limba și literatura română-grupa 2 10.10.2020 2 ore 20

cadre didactice

5. Utilizarea pachetului de aplicații GSuite for Education în predarea online-grupa 3 10.10.2020  2 ore 27

cadre didactice

 

 

 

Director,

Gabriela NICHIFOR